Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 23
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 137 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
43 TCCD_LĐS_TLBD_Chuyên đề 4-5-6 Chuyên đề 4: (Chuyên đề báo cáo) Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Chuyên đề 5: (Chuyên đề báo cáo) Tổng quan cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay Chuyên đề 6: Kỹ năng tham mưu hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách công 13/08/2014
44 TCCD_LĐS_TLBD_Chuyên đề 7-8-9 Chuyên đề 7: Kỹ năng sử dụng hiệu quả công cụ kế hoạch trong quản lý của lãnh đạo cấp sở và tương đương Chuyên đề 8: Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực của ngành ở địa phương Chuyên đề 9: Kỹ năng quản lý sự thay đổi trong tổ chức 13/08/2014
45 TCCD_LDV_CTBD_Toàn văn bản PDF Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (Ban hành kèm theo Quyết định số 685 /QĐ-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 15/07/2014
46 TCCD_LDV_QĐ_685/QĐ-BNV Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương 15/07/2014
47 TCCD-LĐCH-CTBD-Toàn Văn bản Pdf Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện  ban hành kèm theo Quyết định số 4167/QĐ-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 02/12/2016
48 TCCD-TLBD-Cap Huyen - Phần I Phần I: Kiến thức chung về Lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện 23/08/2017
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn