Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 15
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 137 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
13 Quyết định số 2533/QĐ-BNV Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 03/12/2018
14 Quyết định số 2546/QĐ-BNV Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập 09/08/2016
15 Quyết định số 4167/QĐ-BNV Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện 02/12/2016
16 Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự (ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 13/02/2019
17 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018) 28/03/2019
18 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 28/03/2019
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn