Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 84
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 132 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
13 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 28/03/2019
14 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên (Hạng III) Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên Hạng III (Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 28/04/2017
15 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính hạng II Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính hạng II (Ban hành kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 28/04/2017
16 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên Trung cấp hạng IV Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên Trung cấp hạng IV (Ban hành kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 28/04/2017
17 Tài liệu Bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Tài liệu Bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (Ban hành kèm theo Quyết định số 633QĐ/TCT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ) 30/01/2019
18 Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 245 /QĐ-BNV ngày29 tháng 11 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 08/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn