Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 20
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 137 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
85 TCN_CS_TLBD_Chuyende25: Quản lý hành chính tư pháp của cơ quan hành chính - Trang bị cho học viên khái quát về quản lý hành chính tư pháp và các cơ quan quản lý hành chính tư pháp của nước ta. - Giới thiệu nội dung quản lý hành chính tư pháp của các cơ quan hành chính để học viên tiếp cận với các cơ quan nhà nước trong quá trình làm việc. 08/11/2013
86 TCN_CS_TLBD_Chuyende26: Quản lý nguồn nhân lực Trang bị cho học viên những nội dung cơ bản về cơ chế và các chính sách quản lý nguồn nhân lực trên cơ sở đó có thể tham gia vào công tác quản lý nguồn nhân lực. 08/11/2013
87 TCN_CS_TLBD_Toàn văn bản Word Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự do Bộ Nội vụ ban hành làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng công chức ngạch cán sự và tương đương đạt tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành chính ngạch cán sự 16/12/2013
88 TCN_CS_TLHD_Toàn văn bản Word Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự (Ban hành kèm theo quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 22   tháng  6  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 16/12/2013
89 TCN_CV_CTBD_Toàn văn bản PDF Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)   05/11/2013
90 TCN_CV_CTBD_Toàn văn bản Word Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 16/12/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn