Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 28
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 137 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
79 TCN_CS_TLBD_Chuyende19: Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính - Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. - Trang bị cho học viên một số kiến thức khái quát những vấn đề về tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 08/11/2013
80 TCN_CS_TLBD_Chuyende20: Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. 08/11/2013
81 TCN_CS_TLBD_Chuyende21: Quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, tài nguyênvà môi trường - Cung cấp cho học viên một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ và nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ ở nước ta. - Cung cấp cho học viên một số nét về thực trạng tài nguyên môi trường, phương hướng, giải pháp và nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường ở nước ta. 08/11/2013
82 TCN_CS_TLBD_Chuyende22: Quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị Cung cấp cho học viên một số nội dung chủ yếu trong vấn đề quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị phương hướng, chính sách, biện pháp phát triển và quản lý xây dựng và đô thị ở nước ta trong thời gian tới. 08/11/2013
83 TCN_CS_TLBD_Chuyende23: Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn Cung cấp cho học viên nội dung cơ bản quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn để từ đó có nhận thức và ý thức tích cực trong việc tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn. 08/11/2013
84 TCN_CS_TLBD_Chuyende24: Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội Giới thiệu quan điểm của Đảng về quốc phòng trong tình hình mới và chủ trương giải pháp của Nhà nước nhằm thực hiện quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội, thông qua đó giúp học viên rèn luyện bản thân góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 08/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn