Tin - xem tin chi tiết - PDF - Vụ ĐT
Đào tạo, bồi dưỡng khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
Danh mục
Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 12
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn