Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 21
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 4 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
1 TCCD_LĐS_TLBD_Chuyên đề 10-11-Hết Chuyên đề 10: Kỹ năng tổ chức hoạt động phối hợp hiệu quả trong cơ quan hành chính cấp sở và tương đương Chuyên đề 11: Kỹ năng đối thoại, trả lời chất vấn, tiếp dân và quan hệ với truyền thông Phần III: Nghiên cứu thực tế và viết đề án 13/08/2014
2 TCCD_LĐS_TLBD_Chuyên đề 1-2-3 Chuyên đề 1: Tổng quan về chính quyền cấp tỉnh và phân cấp giữa Trung ương - chính quyền cấp tỉnh Chuyên đề 2: Chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc sở, Phó Giám đốc sở và tương đương Chuyên đề 3: Xây dựng và phát triển phong cách lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp sở và tương đương 12/08/2014
3 TCCD_LĐS_TLBD_Chuyên đề 4-5-6 Chuyên đề 4: (Chuyên đề báo cáo) Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Chuyên đề 5: (Chuyên đề báo cáo) Tổng quan cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay Chuyên đề 6: Kỹ năng tham mưu hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách công 13/08/2014
4 TCCD_LĐS_TLBD_Chuyên đề 7-8-9 Chuyên đề 7: Kỹ năng sử dụng hiệu quả công cụ kế hoạch trong quản lý của lãnh đạo cấp sở và tương đương Chuyên đề 8: Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực của ngành ở địa phương Chuyên đề 9: Kỹ năng quản lý sự thay đổi trong tổ chức 13/08/2014
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn