Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 16
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 137 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
7 QĐ số 1097/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc Tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã QĐ số 1097/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc Tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã 28/08/2020
8 QĐ số 531- QĐ/TCT của trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã QĐ số 531- QĐ/TCT của trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã 28/08/2020
9 QĐ số 531-QĐ/TCT của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiễn thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã QĐ số 531-QĐ/TCT của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiễn thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã 28/08/2020
10 Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)   20/12/2019
11 Quyết định số 1471/QĐ-BNV Ban hành Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập 17/05/2017
12 Quyết định số 2413/QĐ-BNV Quyết định số 2413/QĐ-BNV ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện 23/08/2017
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn