Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 28
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 137 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
109 TCN_CV_TLBD_Mục lục Mục lục tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)     08/11/2013
110 TCN_CV_TLBD_Toàn văn bản Word Tài liệu chương trình bồi dưỡng nghạch chuyên viên Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 25/04/2014
111 TCN_CV_TLHD_Toàn văn bản PDF Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 05/11/2013
112 TCN_CV_TLHD_Toàn văn bản Word Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 16/12/2013
113 TCN_CVC_CTBD_Toàn văn bản PDF Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 06/11/2013
114 TCN_CVC_CTBD_Toàn văn bản Word Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 16/12/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn