Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 32
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 137 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
67 TCN_CS_TLBD_Chuyende07: Những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính nhà nước Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về cải cách hành chính nhà nước và những hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở nước ta trong giai đoạn 2011-2020. 08/11/2013
68 TCN_CS_TLBD_Chuyende08: Quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước Trang bị cho học viên nắm được những vấn đề cơ bản về quy chế làm việc của một cơ quan hành chính nhà nước để từ đó nâng cao ý thức chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. 08/11/2013
69 TCN_CS_TLBD_Chuyende09: Một số vấn đề chung về văn bản quản lý hành chính nhà nước Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về văn bản quản lý hành chính nhà nước, vai trò của văn bản trong các cơ quan hành chính nhà nước và thẩm quyền ban hành văn bản.  08/11/2013
70 TCN_CS_TLBD_Chuyende10: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính - Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về soạn thảo các loại  văn bản quản lý hành chính nhà nước được sử dụng thường xuyên trong cơ quan, đơn vị. - Cung cấp một số mẫu thông dụng của các loại văn bản thường gặp trong thực tế của các cơ quan để học viên áp dụng. 08/11/2013
71 TCN_CS_TLBD_Chuyende11: Quản lý văn bản - Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về: + Nguyên tắc cơ bản về quản lý văn bản    + Các công việc cụ thể phải làm trong quản lý văn bản đến và văn bản đi  - Huấn luyện một số kỹ năng cơ bản trong việc: + Tiếp nhận văn bản + Chuyển giao văn bản  + Giải quyết văn bản đến + Kiểm tra hình thức, thể thức văn bản  08/11/2013
72 TCN_CS_TLBD_Chuyende12: Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức và quản lý thời gian của cá nhân Cung cấp những kiến thức cơ bản về xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc, quản lý thời gian giúp cho học viên biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn hàng ngày để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân, đơn vị, tổ chức góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công sở.    08/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn