Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 39
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 12 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
1 TCCD_LDP_CTDTBD_Toàn văn bản PDF Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 415 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 29/06/2015
2 TCCD-TLBD-Cap Huyen - Phần I Phần I: Kiến thức chung về Lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện 23/08/2017
3 TCCD-TLBD-Cap Huyen - Phần II Phần II: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý điều hành của lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện 23/08/2017
4 TCN_CH_TLBD_Chuyende01 Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo, quản lý cấp huyện 24/05/2016
5 TCN_CH_TLBD_Chuyende02 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã   hội ở cấp huyện 24/05/2016
6 TCN_CH_TLBD_Chuyende03 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của lãnh đạo, quản lý cấp huyện 24/05/2016
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn