Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 24
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 20 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
7 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 04: Xây dựng và quản lý chiến lược trong khu vực công Nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật nâng cao về tư duy chiến lược và quản lý theo chiến lược trong khu vực công giúp tăng cường năng lực quản lý của các nhà lãnh đạo, quản lý ở tầm trung hạn. 26/04/2014
8 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 05: Quản lý tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước trước những thách thức mới Cập nhật một số kiến thức về quản lý tổ chức và nhân sự trong khu vực hành chính nhà nước, một số thách thức trong quản lý tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước trong bối cảnh hiện nay. 26/04/2014
9 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 06: Quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Giúp học viên nhận thức được các thách thức đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay và những nhiệm vụ đặt ra trong quản lý nhà nước về kinh tế khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 26/04/2014
10 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 07: Quản lý tài chính công và định hướng cải cách Trên cơ sở khái quát về bối cảnh kinh tế - tài chính trên thế giới và trong nước, xác định các thách thức đặt ra trong quản lý tài chính công ở Việt Nam hiện nay và tìm kiếm các giải pháp cải cách quản lý tài chính công nói chung ở tầm quốc gia cũng như ở từng bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới. 26/04/2014
11 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 08: Thách thức trong quản lý nhà nước về dịch vụ công Trang bị cho học viên những nhận thức cơ bản về dịch vụ công và vai trò của Nhà nước trong bảo đảm cung ứng dịch vụ công xác định các thách thức đang đặt ra và đề xuất các giải pháp giải quyết. 26/04/2014
12 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 09: Định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội Tập trung làm rõ những đặc điểm, thách thức của quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực xã hội và đề ra các nội dung cải cách phương thức quản lý nhà nước phù hợp. 26/04/2014
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn