Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 43
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 20 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
1 TCN_CVCC_CTBD Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-BNV ngày 8/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 05/11/2013
2 TCN_CVCC_QĐ_1107/QĐ-BNV Quyết định số 1107/QĐ-BNV ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 05/11/2013
3 TCN_CVCC_QD_2375/QĐ-BNV Quyết định số 2375/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 12 năm 2013 Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 26/04/2014
4 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 01: Hành chính công trong xu thế phát triển Hệ thống quá trình phát triển của hành chính nhà nước từ mô hình hành chính công truyền thống sang mô hình hành chính công hiện đại trong xu thế phát triển của xã hội 26/04/2014
5 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 02: Những đặc trưng của hành chính nhà nước ở Việt Nam Giúp các học viên nhìn nhận đúng bản chất các đặc trưng chung, phổ biến của hành chính nhà nước truyền thống và sự thể hiện của các đặc trưng đó trong hoàn cảnh ở Việt Nam nhận thức được sự phát triển của mô hình hành chính nhà nước hiện đại, đồng thời thấy được các thách thức và định hướng phát triển hành chính nhà nước Việt Nam theo các đặc trưng của hành chính nhà nước hiện đại. 26/04/2014
6 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 03: Phân tích chính sách công Trên cơ sở củng cố nhận thức của học viên về phân tích chính sách công, chuyên đề tập trung vào xác định các thách thức đang đặt ra trong việc phân tích chính sách công hiện nay ở Việt Nam và gợi mở hướng giải quyết trước các thách thức đó. 26/04/2014
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn