Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 12
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 4 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
1 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 25/02/2019
2 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018) 28/03/2019
3 TCN_CV_QĐ_51/QĐ-BNV Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên 05/11/2013
4 TCN_CV_QĐ_900/QĐ-BNV Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 05/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn