Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 11
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 5 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
1 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 25/02/2019
2 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 25/02/2019
3 Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự (ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 13/02/2019
4 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018) 28/03/2019
5 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 28/03/2019
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn