Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 36
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 26 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
19 TCN_CV_TLBD_Chuyên đề13: Kỹ năng làm việc nhóm Chuyên đề được thiết kế nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp người học phát triển kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. 25/04/2014
20 TCN_CV_TLBD_Chuyên đề14: Kỹ năng soạn thảo văn bản Chuyên đề được thiết kế nhằm cung cấp cho công chức ngạch chuyên viên những kỹ năng soạn thảo văn bản. 25/04/2014
21 TCN_CV_TLBD_Chuyên đề15: Kỹ năng viết báo cáo Chuyên đề được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp học viên áp dụng và phát triển kỹ năng viết báo cáo trong điều kiện cụ thể của công việc. 25/04/2014
22 TCN_CV_TLBD_Chuyên đề16: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin Chuyên đề được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp học viên phát triển kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý, phục vụ quá trình ra quyết định. 25/04/2014
23 TCN_CV_TLBD_Mục lục Mục lục tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)     08/11/2013
24 TCN_CV_TLBD_Toàn văn bản Word Tài liệu chương trình bồi dưỡng nghạch chuyên viên Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 25/04/2014
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn