Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 22
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 124 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
31 TCCD_LDV_QĐ_685/QĐ-BNV Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương 15/07/2014
32 TCCD-LĐCH-CTBD-Toàn Văn bản Pdf Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện  ban hành kèm theo Quyết định số 4167/QĐ-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 02/12/2016
33 TCCD-TLBD-Cap Huyen - Phần I Phần I: Kiến thức chung về Lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện 23/08/2017
34 TCCD-TLBD-Cap Huyen - Phần II Phần II: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý điều hành của lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện 23/08/2017
35 TCN_CH_TLBD_Chuyende01 Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo, quản lý cấp huyện 24/05/2016
36 TCN_CH_TLBD_Chuyende02 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã   hội ở cấp huyện 24/05/2016
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn