Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 39
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 132 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
115 TCN_CVCC_QD_2375/QĐ-BNV Quyết định số 2375/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 31 tháng 12 năm 2013 Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 26/04/2014
116 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 01: Hành chính công trong xu thế phát triển Hệ thống quá trình phát triển của hành chính nhà nước từ mô hình hành chính công truyền thống sang mô hình hành chính công hiện đại trong xu thế phát triển của xã hội 26/04/2014
117 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 02: Những đặc trưng của hành chính nhà nước ở Việt Nam Giúp các học viên nhìn nhận đúng bản chất các đặc trưng chung, phổ biến của hành chính nhà nước truyền thống và sự thể hiện của các đặc trưng đó trong hoàn cảnh ở Việt Nam nhận thức được sự phát triển của mô hình hành chính nhà nước hiện đại, đồng thời thấy được các thách thức và định hướng phát triển hành chính nhà nước Việt Nam theo các đặc trưng của hành chính nhà nước hiện đại. 26/04/2014
118 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 03: Phân tích chính sách công Trên cơ sở củng cố nhận thức của học viên về phân tích chính sách công, chuyên đề tập trung vào xác định các thách thức đang đặt ra trong việc phân tích chính sách công hiện nay ở Việt Nam và gợi mở hướng giải quyết trước các thách thức đó. 26/04/2014
119 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 04: Xây dựng và quản lý chiến lược trong khu vực công Nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật nâng cao về tư duy chiến lược và quản lý theo chiến lược trong khu vực công giúp tăng cường năng lực quản lý của các nhà lãnh đạo, quản lý ở tầm trung hạn. 26/04/2014
120 TCN_CVCC_TLBD_Chuyên đề 05: Quản lý tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước trước những thách thức mới Cập nhật một số kiến thức về quản lý tổ chức và nhân sự trong khu vực hành chính nhà nước, một số thách thức trong quản lý tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước trong bối cảnh hiện nay. 26/04/2014
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn