Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 25
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 132 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
103 TCN_CV_TLBD_Chuyên đề16: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin Chuyên đề được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp học viên phát triển kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý, phục vụ quá trình ra quyết định. 25/04/2014
104 TCN_CV_TLBD_Mục lục Mục lục tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)     08/11/2013
105 TCN_CV_TLBD_Toàn văn bản Word Tài liệu chương trình bồi dưỡng nghạch chuyên viên Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 25/04/2014
106 TCN_CV_TLHD_Toàn văn bản PDF Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 05/11/2013
107 TCN_CV_TLHD_Toàn văn bản Word Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 16/12/2013
108 TCN_CVC_CTBD_Toàn văn bản PDF Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 06/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn