Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 50
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 132 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
67 TCN_CS_TLBD_Chuyende12: Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức và quản lý thời gian của cá nhân Cung cấp những kiến thức cơ bản về xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc, quản lý thời gian giúp cho học viên biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn hàng ngày để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân, đơn vị, tổ chức góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công sở.    08/11/2013
68 TCN_CS_TLBD_Chuyende13: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản để công chức ngạch cán  sự và tương đương biết cách tổ chức, thu thập và phân tích, xử lý thông tin nói chung và số liệu nói riêng phục vụ công việc trong phạm vi chức trách được giao. 08/11/2013
69 TCN_CS_TLBD_Chuyende14: Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về lập hồ sơ và quản lý hồ sơ để công chức ngạch cán sự vận dụng trong quá trình thực thi công vụ. 08/11/2013
70 TCN_CS_TLBD_Chuyende15: Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng Trang bị cho học viên những kiến thức chung về thiết bị văn phòng tổ chức quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng theo các quy trình kỹ thuật và nguyên tắc quản lý tài sản. 08/11/2013
71 TCN_CS_TLBD_Chuyende16: Kỹ năng giao tiếp hành chính - Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp nói chung và giao tiếp công quyền nói riêng. - Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp công sở, các rào cản cần vượt qua để giao tiếp đạt được hiệu quả mong muốn.  - Trang bị một số kỹ năng thực hành giao tiếp cơ bản và phương pháp ứng dụng trong thực tế của hoạt động hành chính.  08/11/2013
72 TCN_CS_TLBD_Chuyende17: Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước Giúp cho học viên nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của tin học và khả năng ứng dụng tin học trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là khả năng và yêu cầu bức thiết của việc ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Từ đó học viên sẽ xác định những kiến thức và kỹ năng về tin học cần được trang bị và phương hướng tiếp tục bồi dưỡng về tin học để có thể đáp ứng được nhu cầu phục vụ tốt cho công tác sau này.  08/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn