Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 59
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 132 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
55 TCN_CS_QĐ_569/QĐ-BNV Quyết định số 569/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự 08/11/2013
56 TCN_CS_TLBD_Chuyende01: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về nhà nước hệ thống chính trị, vị trí của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị nước Việt Nam cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm cơ sở cho việc nghiên cứu các chuyên đề sau của chương trình bồi dưỡng cán sự. 08/11/2013
57 TCN_CS_TLBD_Chuyende02: Pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật và vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội hình thức thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước. - Cung cấp cho học viên khái niệm cơ bản về pháp chế xã hội chủ nghĩa các yêu cầu, biện pháp cũng như vai trò của cán bộ, công chức trong việc tăng cường, củng cố pháp chế trong quản lý nhà nước. 08/11/2013
58 TCN_CS_TLBD_Chuyende03: Một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước Cung cấp cho học viên những kiến thức chung nhất về quản lý hành chính nhà nước, các hình thức quản lý, quyết định quản lý hành chính nhà nước và phương pháp quản lý hành chính nhà nước để vận dụng trong quá trình làm việc. 08/11/2013
59 TCN_CS_TLBD_Chuyende04: Công chức và đạo đức công vụ - Cung cấp cho học viên những kiến thức chung nhất về công chức những vấn đề cơ bản về quyền lợi, nghĩa vụ của công chức và phát triển công chức trong cơ quan, đơn vị. - Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về đạo đức học và mối liên hệ giữa đạo đức với pháp luật, đạo đức với văn hóa, đạo đức với các biểu hiện tâm lý cá nhân (tác phong, thói quen, tập quán, trình độ, năng lực…). - Giúp cho học viên nhận thức, nắm được nội dung cơ bản về đạo đức công vụ.  - Cung cấp cho học viên một số giải pháp cơ bản nhằm rèn luyện đạo đức trong thực thi công vụ. (Tải file Word tại đây ) 27/11/2013
60 TCN_CS_TLBD_Chuyende05: Tiêu chuẩn, chức trách ngạch cán sự Cung cấp cho học viên những vấn đề cơ bản về tiêu chuẩn, chức trách ngạch cán sự và tương đương. 08/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn