Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 42
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 28 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
25 TCN_CS_TLBD_Chuyende24: Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội Giới thiệu quan điểm của Đảng về quốc phòng trong tình hình mới và chủ trương giải pháp của Nhà nước nhằm thực hiện quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội, thông qua đó giúp học viên rèn luyện bản thân góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 08/11/2013
26 TCN_CS_TLBD_Chuyende25: Quản lý hành chính tư pháp của cơ quan hành chính - Trang bị cho học viên khái quát về quản lý hành chính tư pháp và các cơ quan quản lý hành chính tư pháp của nước ta. - Giới thiệu nội dung quản lý hành chính tư pháp của các cơ quan hành chính để học viên tiếp cận với các cơ quan nhà nước trong quá trình làm việc. 08/11/2013
27 TCN_CS_TLBD_Chuyende26: Quản lý nguồn nhân lực Trang bị cho học viên những nội dung cơ bản về cơ chế và các chính sách quản lý nguồn nhân lực trên cơ sở đó có thể tham gia vào công tác quản lý nguồn nhân lực. 08/11/2013
28 TCN_CS_TLBD_Toàn văn bản Word Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự do Bộ Nội vụ ban hành làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng công chức ngạch cán sự và tương đương đạt tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành chính ngạch cán sự 16/12/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn