Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 37
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 3 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
1 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên (Hạng III) Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên Hạng III (Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 28/04/2017
2 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính hạng II Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính hạng II (Ban hành kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 28/04/2017
3 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên Trung cấp hạng IV Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên Trung cấp hạng IV (Ban hành kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 28/04/2017
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn