Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 56
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 24 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
1 TCN_CV_CTBD_Toàn văn bản PDF Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)   05/11/2013
2 TCN_CV_CTBD_Toàn văn bản Word Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 16/12/2013
3 TCN_CV_QĐ_51/QĐ-BNV Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên 05/11/2013
4 TCN_CV_QĐ_900/QĐ-BNV Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 05/11/2013
5 TCN_CV_TLBD_ Chuyên đề01: Nhà nước trong hệ thống chính trị Chuyên đề nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị nói chung và Việt Nam nói riêng về nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 05/11/2013
6 TCN_CV_TLBD_ Chuyên đề02: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  Chuyên đề có mục đích trang bị những điều kiện cần thiết giúp người học nhận thức được bản chất và những đặc thù của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý. Qua đó học viên hiểu được môi trường làm việc, nhận biết và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và có những đóng góp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan - nơi học viên làm việc.   05/11/2013
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn