Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 49
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 33 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
31 TCN_CS_TLBD_Chuyende26: Quản lý nguồn nhân lực Trang bị cho học viên những nội dung cơ bản về cơ chế và các chính sách quản lý nguồn nhân lực trên cơ sở đó có thể tham gia vào công tác quản lý nguồn nhân lực. 08/11/2013
32 TCN_CS_TLBD_Toàn văn bản Word Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự do Bộ Nội vụ ban hành làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng công chức ngạch cán sự và tương đương đạt tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành chính ngạch cán sự 16/12/2013
33 TCN_CS_TLHD_Toàn văn bản Word Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự (Ban hành kèm theo quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 22   tháng  6  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 16/12/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn