Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 48
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 33 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
25 TCN_CS_TLBD_Chuyende20: Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. 08/11/2013
26 TCN_CS_TLBD_Chuyende21: Quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, tài nguyênvà môi trường - Cung cấp cho học viên một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ và nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ ở nước ta. - Cung cấp cho học viên một số nét về thực trạng tài nguyên môi trường, phương hướng, giải pháp và nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường ở nước ta. 08/11/2013
27 TCN_CS_TLBD_Chuyende22: Quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị Cung cấp cho học viên một số nội dung chủ yếu trong vấn đề quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị phương hướng, chính sách, biện pháp phát triển và quản lý xây dựng và đô thị ở nước ta trong thời gian tới. 08/11/2013
28 TCN_CS_TLBD_Chuyende23: Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn Cung cấp cho học viên nội dung cơ bản quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn để từ đó có nhận thức và ý thức tích cực trong việc tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn. 08/11/2013
29 TCN_CS_TLBD_Chuyende24: Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội Giới thiệu quan điểm của Đảng về quốc phòng trong tình hình mới và chủ trương giải pháp của Nhà nước nhằm thực hiện quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội, thông qua đó giúp học viên rèn luyện bản thân góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 08/11/2013
30 TCN_CS_TLBD_Chuyende25: Quản lý hành chính tư pháp của cơ quan hành chính - Trang bị cho học viên khái quát về quản lý hành chính tư pháp và các cơ quan quản lý hành chính tư pháp của nước ta. - Giới thiệu nội dung quản lý hành chính tư pháp của các cơ quan hành chính để học viên tiếp cận với các cơ quan nhà nước trong quá trình làm việc. 08/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn