Danh mục

Tài liệu xem nhiều

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 39
Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Tìm trong danh mục
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm thấy: 33 kết quả.
STT Mã tài liệu Trích yếu Ngày cập nhật Tải về
7 TCN_CS_TLBD_Chuyende02: Pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật và vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội hình thức thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước. - Cung cấp cho học viên khái niệm cơ bản về pháp chế xã hội chủ nghĩa các yêu cầu, biện pháp cũng như vai trò của cán bộ, công chức trong việc tăng cường, củng cố pháp chế trong quản lý nhà nước. 08/11/2013
8 TCN_CS_TLBD_Chuyende03: Một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước Cung cấp cho học viên những kiến thức chung nhất về quản lý hành chính nhà nước, các hình thức quản lý, quyết định quản lý hành chính nhà nước và phương pháp quản lý hành chính nhà nước để vận dụng trong quá trình làm việc. 08/11/2013
9 TCN_CS_TLBD_Chuyende04: Công chức và đạo đức công vụ - Cung cấp cho học viên những kiến thức chung nhất về công chức những vấn đề cơ bản về quyền lợi, nghĩa vụ của công chức và phát triển công chức trong cơ quan, đơn vị. - Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về đạo đức học và mối liên hệ giữa đạo đức với pháp luật, đạo đức với văn hóa, đạo đức với các biểu hiện tâm lý cá nhân (tác phong, thói quen, tập quán, trình độ, năng lực…). - Giúp cho học viên nhận thức, nắm được nội dung cơ bản về đạo đức công vụ.  - Cung cấp cho học viên một số giải pháp cơ bản nhằm rèn luyện đạo đức trong thực thi công vụ. (Tải file Word tại đây ) 27/11/2013
10 TCN_CS_TLBD_Chuyende05: Tiêu chuẩn, chức trách ngạch cán sự Cung cấp cho học viên những vấn đề cơ bản về tiêu chuẩn, chức trách ngạch cán sự và tương đương. 08/11/2013
11 TCN_CS_TLBD_Chuyende06: Văn hóa công sở, lễ tân và nghi thức nhà nước - Cung cấp những kiến thức chung về văn hóa và các quy định của nhà nước về văn hóa công sở để học viên nắm được văn hóa giao tiếp, ứng xử trong công sở. - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lễ tân và nghi thức nhà nước nhằm xây dựng ý thức rèn luyện ứng xử theo những nguyên tắc chuẩn mực của văn hóa công sở.  08/11/2013
12 TCN_CS_TLBD_Chuyende07: Những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính nhà nước Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về cải cách hành chính nhà nước và những hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở nước ta trong giai đoạn 2011-2020. 08/11/2013
Chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ
Địa chỉ: Số 8 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: (04)6282 1009 - Email:vudtbdcbcc@moha.gov.vn